REGULAMIN

1. Strona oferuje możliwość składania darowizn na cele kultu religijnego w parafii pw. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE w Popowie Kościelnym.

2. Dane adresowe Obdarowanego:
Parafia rzymsko-katolicka pw. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
Popowo Kościelne 24
62-285 Popowo Kościelne
NIP: 784-16-56-990
REGON: 040093080
tel. 61 427 88 98
[email protected]

3. Darczyńca oświadcza, że przekazuje darowiznę Obdarowanemu, a Obdarowany potwierdza, że darowiznę przyjmuje.

4. Reklamacje dotyczące wpłat należy kierować na adres email [email protected], lub bezpośrednio w kancelarii parafialnej.

5. Wszelkie informacje o wpłatach są udzielane telefonicznie pod nr tel. 61 427 88 98.

6. Polityka prywatności: